Cilj 6.2. Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, u javni i politički život lokalne zajednice, s posebnim naglaskom na žene

Strateško područje
6. Uključivanje u društveni i kulturni život
Oznaka
6.2
Opis cilja
Podići razinu uključenosti romske nacionalne manjine, u javni i politički život lokalne zajednice, s posebnim naglaskom na žene

Mjera 6.2.1. Izrada analize o udjelu romske nacionalne manjine u stanovništvu na lokalnoj i regionalnoj razini u odnosu na zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi ostvarivanja prava zastupljenosti u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina

Nositelj mjere: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj pokazatelja: 1


Mjera 6.2.2. Izrada analize o sudjelovanju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima pripadnika romske nacionalne manjine putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicma lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina

Nositelj mjere: Ministarstvo pravosuđa i uprave

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...