Cilj 7.5. Smanjiti pojavnost nasilničkog ponašanja prema Romima djelovanjem policije

Strateško područje
7. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava
Oznaka
7.5
Opis cilja
Smanjiti pojavnost nasilničkog ponašanja prema Romima djelovanjem policije

Mjera 7.5.1. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine, kroz senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja

Nositelj mjere: Ministarstvo unutarnjih poslova

Broj pokazatelja: 3


Molimo pričekajte...