Cilj 8.1. Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini

Strateško područje
8. Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti
Oznaka
8.1
Opis cilja
Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini

Mjera 8.1.1. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 7


Mjera 8.1.2. Osnaživanje kapaciteta mladih pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 8.1.3. Raspodjela financijskih sredstava pomoći za romsku nacionalnu manjinu

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Mjera 8.1.4. Poticaji i podrška programima i projektima jedinica lokalne samouprave, organizacija civilnog društva i javnih ustanova

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 6


Mjera 8.1.5. Poticaji i podrška programima očuvanja tradicijske kulture Roma

Nositelj mjere: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Broj pokazatelja: 2


Molimo pričekajte...