Cilj 1.2. Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika u društvenom podrijetlu i sposobnostima učenja i nastoji što je više moguće zadovoljiti djetetove razvojne potrebe te ga uvesti u svijet svjesnog učenja.

Strateško područje
1. Obrazovanje
Oznaka
1.2
Opis cilja
Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika u društvenom podrijetlu i sposobnostima učenja i nastoji što je više moguće zadovoljiti djetetove razvojne potrebe te ga uvesti u svijet svjesnog učenja.

Mjera 1.2.1. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.2.2. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Mjera 1.2.3. Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima

Nositelj mjere: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...