Cilj 2.1. Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije osnaživanjem za uključivanje na tržište rada

Strateško područje
2. Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život
Oznaka
2.1
Opis cilja
Podići razinu socijalne uključenosti romske populacije osnaživanjem za uključivanje na tržište rada

Mjera 2.1.1. Uključivati nezaposlene pripadnike romske nacionalne manjine, osobito žene, mlade i dugotrajno nezaposlene osobe u programe obrazovanja, osposobljavanja i ostale poticajne mjere za zapošljavanje

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Broj pokazatelja: 2


Molimo pričekajte...