Cilj 3.1. Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

Strateško područje
3. Zdravstvena zaštita
Oznaka
3.1
Opis cilja
Podići razinu svijesti romske populacije o odgovornosti za vlastito zdravlje

Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje praćenja zdravstvenog stanja i socijalnih determinanti zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine

Nositelj mjere: Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...