Cilj 5.1. Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Strateško područje
5. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša
Oznaka
5.1
Opis cilja
Osigurati prostorno-plansku dokumentaciju za romska naselja kako bi se stvorili uvjeti za poboljšanje stanovanja romske populacije

Mjera 5.1.1. Podrška izradi i eventualnim izmjenama i dopunama postojećih prostornih planova jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za lokacije naseljene Romima, odnosno aktivnosti prostorno-planskog uređenja kao prostorno planskog preduvjeta za integraciju njihovih građevina u prostorne i funkcionalne sustave postojećeg naselja

Nositelj mjere: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Broj pokazatelja: 1


Molimo pričekajte...